MÅLBART

Hvordan kan dine tiltag måles?

Ved at spørge undervejs, kan du se om I rent faktisk ændrer vaner.

Før

Inden du ændrer noget tager vi et billede af det, du vil have fokus på. Hvad går godt? hvad kan forbedres? Deltagerne bliver spurgt og data indsamles.

Under

Undervejs er det muligt at holde fokus ved at spørge til erfaringer og status. Med aftalte intervaller spørger vi deltagerne efter feedback.

Efter

Til sidst er det en god ide at holde fokus på det der virker og hvordan det fortsætter med at virke. Der indsamles data, og vi spørger deltagerne om hvad de synes gik godt.