Læg en handlingsplan og vær din kundes klimapartner


kom på forkant med en handlingsplan for klimaløsninger


vejen til din handlingsplan – velkommen

En handlingsplan for grønnere løsninger. Lad os arbejde sammen mod gode bæredygtige løsninger. Omsæt klimahandlingplanen til handling.

Det giver god mening at starte grøn omstilling med at få en ide om, hvad der allerede virker.

Hos BYSTRUWE har vi erfaring med at tale med håndværkere og entreprenører om at få mest indhold ud af standarder indenfor byggeri. Din grønne omstilling starter med at lægge en plan.

  • Du får forståelse for, hvordan du udvikler dine løsninger til at møde fremtidens klimahandlingsplan for bæredygtigt byggeri.
  • Du får troværdighed hos kunden, hvor du kan dokumentere løsningens bæredygtighed.
  • Du fastholder opgaver, når markedet om senest 2 år stiller krav. Der kommer klare rammer for hvordan du med grønne løsninger skal sikre dig at dine opgaver løses indenfor en grøn ramme.

Hvad vil du gerne?


Uanset om du er tømrer, elinstallatør eller kloakautoriseret, vil der med den kommende klimahandlingsplan blive stillet nye krav til dig som leverandør af løsninger til byggeri.

Genanvendelighed er højt på listen sammen med Cirkulær økonomi og Materialevalg.

Brug tiden på at forberede dig, og vær klar.

Om et par år kommer der krav til dig om at bidrage til klimatilpasninger. Forbered dig og vær klar med tiltag der styrker din forretning.

Der vil komme kunder som skal have lavet klimarenoveringer og kunder som vil have svanemærkede byggevarer. Bliv klædt på til opgaven. Sæt dig ind i hvad det betyder for din måde at løse opgaver på uanset om det handler om indkøb af materialer, tilbudsgivning eller forslag til forbere


Lad os lave klimahandlingsplan sammen

Start

Inspiration til grøn dialog

Oplæg om verdensmålene, standarder, mærkeordninger og hvordan det kan give dig bedre dialog om grønne løsninger


Hvad vil du opnå

Målret din indsats
Med mere konkrete forslag til kommer du tættere på en handlingsplan

Hvordan kommer du i mål

Den store tur
grundliggende kendskab til standarderne på dit område og inddrag dem i din løsning som en del af din forretningsplan.


Book tid til første snak


Book 20 minutter ring 25407644 eller skriv her

BYSTRUWE

Få en følelse af at du har hørt, hvordan verden kommer til at se ud.

Kontortid

Mandag til fredag

Adresse

Vasevej 17 B
2840 Holte

Kontakt

25307644
annette@bystruwe.dk