HVAD? HVORFOR? HVORNÅR? Hvilke svar sikrer engagement i og udbytte af grøn omstilling

Engagement og mål er to vigtige ingredienser i en succesfuld omstilling.

En klart formuleret målsætning og hvad betydning forandringen vil have, gør det ganske enkelt lettere at lægge en plan.

Undersøgelser viser at omtrent halvdelen af virksomheder i Danmark, enten er i gang med eller vil i 2020 sætte fokus på hvilke FNs Verdensmål, der har relevans for deres kerneforretning

Find inspiration til grøn omstilling og hvordan du kan udnytte FNs verdensmål til at skille dig ud og sætte grønne initiativer i gang.

Kom i mål med dialog og inspiration

Min rolle er at inspirere til dialog om, hvor grønne i vil være og hvad i skal gøre for at opnå det. Mit udgangspunkt er derfor dig og din forretning.

Du får en struktur som du kan tage med i dit videre arbejde .Du får konkrete eksempler, der viser hvad andre gør Du får indsigt i muligheder for at dokumentere.

Hvad vil du? Formuler klart hvad du konkret ønsker med grøn omstilling. 

Hvad grøn omstilling er for dig og hvad du vil opnå med grøn omstilling? Før du kan beslutte, hvad du vil, er du nødt til at gøre dig nogle tanker om, hvad grøn omstilling er for dig. Handler det om en ændring i regulering på området? eller ser du en mulighed for forretningen, du ikke før har afsøgt?Har du et personligt ønske om at være grøn? eller er det forankret i forretningens DNA?

Det mål du sætter, er det du handler på

Eksempler: Kvalitet, sikkerhed, markedstilpasning, fastholdelse af omsætning, redde Verden, sikre din produktion, grøn profil, grønnere profil, købe standarder, vælge nogle FNs verdensmål

For at du skal få værdi af grøn omstilling, må du afklare hvor i kerneforretningen grøn omstilling giver mening

Det er uanset hvad du vælger et spørgsmål om, hvordan indsatsen ser ud på bundlinjen. Også i miljøregnskabet. Når vi vælger at kigge grønne løsninger, hvor meget mere kan vi så tage for vores ydelser? hvornår er der balance mellem ønsket om mere miljøhensyn og hvad der er realistisk at gennemføre? Det kræver godt kendskab til dine kunder og markedet at svare på. Med en bedre bevidsthed om dine egne mål og forudsætninger, er dialogen med med samarbejdspartnerne lettere at tage.

Tilmeld dig for at modtage nyheder og tilbud. Du kan altid melde fra igen.

* indicates required